Головна
Головна → 
Економіка → 
Бухгалтерський облік
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Наумова Н.В. Облік праці та заробітної плати: навчальний посібник / Н.В. Наумова, Л.А. Жарикова. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 72 с. - 100 прим. 2007

Розглядаються теоретичні та методичні засади з обліку праці та заробітної плати, знання яких дозволяє сформувати навички з розрахунку заробітної плати, лікарняних та відпускних, складання кореспонденції рахунків з важливого розділу курсу "Бухгалтерський (фінансовий)
облік".
Може бути використане для аудиторних практичних занять і для самостійної роботи студентів спеціальності 080109 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит", 080105 "Фінанси та кредит", 080502 "Економіка і управління" очного і заочного відділень.

© 2015-2021  osvita.batcave.net