Головна
Головна → 
Філософія → 
Філософи
ФІЛОСОФИ
Лейбніц Готфрід Вільгельм Праці з філософії науки: Пер. з лат. / Вступ, ст. і приміт. Г. Г. Майорова. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2010. -178 С. 2010
До уваги читачів пропонується книга видатного німецького філософа і математика Г. В. Лейбніца (1646-1716), в якій зібрані його роботи, присвячені питанням теорії пізнання, методології, логіки і загальної теорії науки. У більшості своїй це невеликі статті й трактати, що не були опубліковані за життя автора, а побачили світ тільки в XIX і на початку XX століття. У вступній статті доктора філософських наук Г. Г. Майорова дається уявлення про філософській спадщині Лейбніца, в тому числі про роботи, в яких була найбільш чітко виражена головна мрія його життя -: створення універсальної, або загальної, наукі.Кніга призначена для філософів, викладачів , аспірантів і студентів гуманітарних вузів, які вивчають філософські проблеми науки. Вона може бути використана в якості додаткового матеріалу при читанні курсів «Концепції сучасного природознавства». 'Книга «Праці з філософії
Хлєбніков Г.В. Філософська містика і гностицизм: історія і сучасність: Аналіт. огляд / РАН. ІНІОН. Центр наук.-інформ. дослідні. Від. філософії. - М., 2009. - 148 с. 2009
В огляді аналізуються зв'язку античної філософії з містикою і гностицизмом, деякі аспекти впливу останніх на середньовічну думка і сучасність. Використовується новітня і найбільш репрезентативна література зарубіжних і вітчизняних авторів. Для фахівців, викладачів вузів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться філософією і культурологією.
Блаженний Августин Творіння: У 4 т. Т. 2: Теологічні трактати. Алетейя; Київ: УЦІММ-Пресс, 2000. - 751с. 2000
Блаженний Августин (Sanctus Aurelius Augustinus) (354430) - найбільший з батьків стародавньої Церкви (doctores ecclesiae) християнського Заходу, що зробив величезний вплив на весь подальший розвиток християнської думки, етичних поглядів і церковного устрою. У даній книзі представлені переважно теологічні трактати Блаженного Августина: «Про згоду Євангелістів» (у ньому Августин дає тлумачення найбільш суперечливих місць з Нового Завіту, прагнучи довести, що між євангелістами не було і бути не могло ніяких розбіжностей) та «Про книзі Буття» (присвячений буквальному тлумаченню перших глав Книги Буття). Головною метою цієї роботи було показати спадкоємність книг Старого і Нового Завітів. У додатку наведені ранні редакції окремих глав цієї книги, що дозволяє при зіставленні з більш пізньої авторською редакцією простежити еволюцію поглядів Августина-теолога. Відкриває видання одна з найбільш пізніх робіт Августина «Енхірідіон Лаврентію про віру, надію та любов», присвячена не тільки філософсько-теологічним, але й етичних питань. У книзі використані переклади Київської Духовної Академії, виконані професорами Академії з великою текстологічної ретельністю і з чудовим знанням церковно-богословських реалій раннього християнства. Тексти друкуються в сучасній редакції. Для самого широкого кола читачів.
Ален Бадью Апостол Павло Обгрунтування універсалізму Інститут філософії РАН, 1999 1999
У книзі викладається оригінальна секуляризована трактування вчення і діяльності апостола Павла як фігури, що виражає прагнення до істини, яка у своїй універсальності протистоїть всякого роду абсолютизованим партикулярні - соціальних, етнічних і пр Книга дає чітке уявлення про один з помітних течій сучасної французької філософської думки і буде цікава не тільки для спеціалістів - істориків, релігієзнавців і філософів, а й для самих широких гуманітарних кіл читачів.
© 2015-2021  osvita.batcave.net