Головна
Головна → 
Географія → 
Географія Росії
ГЕОГРАФІЯ РОСІЇ
Ткачов Б.П., Булатов В.І. Малі річки: сучасний стан та екологічні проблеми = Small rivers: state-of-the act and ecological problems: Ана-лит. огляд / ДПНТБ СВ РАН. - Новосибірськ, 2002. - 114 с. 2002
Водно-екологічна ситуація в Росії вимагає пошуку виходу з неї, розробки принципово нових підходів до водної політиці. Значно зріс інтерес до малих рік, що обумовлено їх особливої ландшафтостворюючих та екологічної роллю. Ці річки становлять основу гідрографічної мережі, специфічними природними системами є і водозбори малих річок. Сформоване природокористування зачіпає і руйнує передусім ці геосистеми. Інтенсифікація використання їх ресурсів, посилення забруднення вод свідчать про поглиблення водогосподарського кризи. Його подолання є складним завданням, вирішення якої лежить в інтеграції наукових напрямів, активному розвитку фундаментальних досліджень в галузі наук про землю і воді, широкому впровадженні в практику господарювання рекомендацій щодо екологічно безпечного водокористування. Огляд характеризує історію використання, сучасний стан та основні екологічні проблеми малих річок. Він розрахований на наукових співробітників, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами екології, охорони навколишнього середовища, географії та гідрології.
© 2015-2021  osvita.batcave.net