Головна
Головна → 
Географія
ГЕОГРАФІЯ
Зубрицький А.Ю. Перу: соціально-економічний і політичний розвиток (1968-1980) ВИДАВНИЦТВО «НАУКА» МОСКВА 1982 1982
Автори розглядають новітню історію Перу, а саме період з 1968 по 1980 р. Він почався з приходом до влади прогресивної частини військових на чолі з президентом генералом Веласко Альва-раде. Зазначені роки примітні тим, що в країні почали здійснюватися структурні перетворення. У монографії приділяється багато уваги проблемам економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, пояснюються причини зміни політики військових у другій половині 70-х років, а також коротко аналізується позиція громадянського уряду, який прийшов до влади в 1980 р.
Ткачов Б.П., Булатов В.І. Малі річки: сучасний стан та екологічні проблеми = Small rivers: state-of-the act and ecological problems: Ана-лит. огляд / ДПНТБ СВ РАН. - Новосибірськ, 2002. - 114 с. 2002
Водно-екологічна ситуація в Росії вимагає пошуку виходу з неї, розробки принципово нових підходів до водної політиці. Значно зріс інтерес до малих рік, що обумовлено їх особливої ландшафтостворюючих та екологічної роллю. Ці річки становлять основу гідрографічної мережі, специфічними природними системами є і водозбори малих річок. Сформоване природокористування зачіпає і руйнує передусім ці геосистеми. Інтенсифікація використання їх ресурсів, посилення забруднення вод свідчать про поглиблення водогосподарського кризи. Його подолання є складним завданням, вирішення якої лежить в інтеграції наукових напрямів, активному розвитку фундаментальних досліджень в галузі наук про землю і воді, широкому впровадженні в практику господарювання рекомендацій щодо екологічно безпечного водокористування. Огляд характеризує історію використання, сучасний стан та основні екологічні проблеми малих річок. Він розрахований на наукових співробітників, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами екології, охорони навколишнього середовища, географії та гідрології.
© 2015-2021  osvita.batcave.net