Головна
Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
Главная → 
Право → 
Гражданский процесс
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Чорнооченко СІ. Цивільний процес: Вид 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури,2005. - 472 с 2005

У навчальному посібнику аналізуються норми цивільного процесуального права України та практика їх застосування судами.
На основі положень нового (2004 р.) та чинного Цивільного процесуального кодексу України, законодавства про судоустрій у відповідності до програми для вищих юридичних навчальних закладів послідовно розкриваються питання пов'язані з особливостями цивільних процесуальних правовідносин та їх суб'єктів , підвідомчості та підсудності цивільних справ, їх порушення та підготовки, судового розгляду і винесення рішення по суті, апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, ухвал суду, звернення судових рішень до виконання, цивільного судочинства з іноземним елементом.
Матеріал посібника викладено у порівнянні нового і чинного цивільного процесуального законодавства, що сприяє кращому засвоєнню даного курсу
Розраховано на студентів, курсантів, слухачів, викладачів вищих юридичних закладів освіти та факультетів, а також працівників правоохоронних органів, юридичних служб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств і установ.

А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.
Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: Прецедент,2005. - 172 с. 2005

У навчальному посібнику, побудованому за системою та положеннями Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, розкриті загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розкриваються інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, у тому числі цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, процесуальні питання виконання судових рішень, а також загальні положення міжнародного цивільного процесу.
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків. Може бути цікавим для усіх, хто цікавиться процесуальним порядком захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.

М. Й. Штефан Цивільний процес. Видання 2-ге, перероб. та доп., 2001 2001

Штефан Михайло Йосипович -доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченко, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України. Визнаний фахівець з питань цивільного процесу, цивільних процесуальних засобів захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав юридичних осіб і держави. Є автором понад 130 наукових праць.
Рецензенти:
Підопригора О. А. - доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Шевченко Я. М. - доктор юридичних наук, професор, академік
Академії правових наук України (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН УКраїни)

Гришин И.П., Гришина И.И. Гражданский процесс: Вопросы и ответы / Под ред. д.ю.н. проф. М.К. Треушникова. - М.: Юриспруденция,2000. - 224 с. (Серия «Подготовка к экзамену») 2000

В форме вопросов и ответов изложены основные темы курса «Гражданский процесс» для юридических вузов. Избранная авторами форма изложения позволяет достаточно быстро и легко вспомнить пройденный курс при подготовке к экзамену или зачету.
Для студентов юридических вузов.

© 2015-2021  osvita.batcave.net