Головна
Головна → 
Економіка → 
Туризм
ЗМІСТ:
Новіков В.С.. Інновації в туризмі. -М.: ІЦ "Академія", 2007. - 208 с., 2007

Розкрито з використанням досвіду вітчизняних і зарубіжних досліджень інновації в соціально-культурному сервісі і туризмі, особливості інноваційних процесів, а також еволюційні зміни в цих областях. Розглянуто функції інновацій та управління інноваційною діяльністю в туризмі та сфері послуг, принципи сталого розвитку туризму, впровадження допоміжного рахунку туризму як методу оцінки його економічної ефективності, вплив науково-технічного прогресу та інновацій в суміжних з туризмом галузях на нововведення в туристської діяльності.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисно аспірантам та викладачам туристського і готельно-ресторанного бізнесу.

Передмова
Глава 1. Підприємництво та інновації
1.2. Циклічний розвиток економіки. Дослідження Н.Д.Кондратьева, теорія інноваційних процесів Й.Шумпетера
1.2.1. Дослідження Н.Д.Кондратьева про циклічний розвиток економіки
1.2.2. Теорія інноваційних процесів Й.Шумпетера
1.2.3. Технологічні уклади розвитку
1.3. Роль підприємця в інноваційних процесах
1.4. Підприємницька діяльність в туристській сфері
Контрольні питання
Глава 2. Сутність і функції інноваційної діяльності
2.1. Зміст поняття "інновація"
2.2. Види інновацій
2.3. Інноваційні процеси
2.4. Життєвий цикл і функції інновацій
2.5. Інноваційна діяльність у туризмі
Контрольні питання
Глава 3. Державне регулювання інноваційного розвитку
3.1. Національна інноваційна система
3.2. Державна підтримка та стимулювання інноваційних процесів
3.3. Регулювання інноваційної діяльності в промислово розвинених країнах
3.4. Система державного регулювання інноваційних процесів в Російській Федерації
3.4.1. Організація науки і науково-технічних досліджень
3.4.2. Напрями інноваційного розвитку Росії
3.5. Державна підтримка інноваційної діяльності в туризмі
Контрольні питання
Глава 4. Стратегія і планування інноваційної діяльності
4.1. Зміст і характеристика різних типів стратегій
4.1.1. Державна інноваційна стратегія
4.1.2. Інноваційна стратегія підприємств
4.2. Планування інновацій та інноваційні проекти
4.2.1. Принципи планування
4.2.2. Зміст інноваційного проекту
4.2.3. Види проектів
4.2.4. Етапи розробки інноваційних проектів
1. Вступна частина.
2. Аналіз стану справ у галузі проведених робіт по проекту.
3. Сутність пропонованої програми.
4. Аналіз ринку і план маркетингу.
5. Виробничий план.
6. Організаційний план.
7. Оцінка ступеня ризику.
8. Фінансовий план.
9. Додатка.
4.3. Роль і характер інвестицій в інноваційних процесах
4.4. Ризики в інноваційній діяльності
Контрольні питання
Глава 5. Управління інноваційною діяльністю в компанії
5.1. Організація інноваційної діяльності
5.1.1. Цілі інноваційної діяльності
5.1.2. Динамічне моделювання бізнесу
5.1.3. Управління інноваціями
5.1.4. Управління знаннями
5.2. Створення нововведень та їх впровадження
5.3. Класифікація підприємств за типом інноваційної поведінки
4. Інноваційна діяльність у туристських компаніях
Контрольні питання
Глава 6. Інтелектуальна власність в інноваційних процесах
6.1. Людський фактор
6.2. Інтелектуальний продукт
6.2.1. Інтелектуальний продукт як власність
6.2.2. Інтелектуальна власність як товар
6.3. Використання прав на інтелектуальну власність у сфері туризму
6.4. Охорона і захист інтелектуальної власності
6.4.1. Способи охорони та захисту інтелектуальної власності
6.4.2. Міжнародні угоди про охорону інтелектуальної власності
Контрольні питання
Глава 7. Нормативно-правове регулювання
7.1. Правові акти Російської Федерації
7.2. Закони, що регулюють права в галузі інформатизації та застосування новітніх технологій
Контрольні питання
Глава 8. Вплив науково-технічних нововведень на розвиток туризму
8.1. Інноваційні процеси на транспорті, у засобах розміщення
8.1.1. Тенденції розвитку авіаційного транспорту
8.1.2. Залізничний транспорт
8.1.3. Розвиток морських круїзів
8.1.4. Інновації в готельному бізнесі
8.2. Розвиток інформаційних технологій. Глобальні розподільні системи
8.2.1. Інформаційні технології, їх впровадження у виробничі процеси
8.2.2. Способи поширення інноваційних продуктів
8.2.3. Застосування інформаційних технологій в туризмі
8.2.4. Глобальні розподільні системи
8.2.5. Електронна комерція
Контрольні питання
Глава 9. Інноваційні процеси в туризмі
9.1. Глобалізація економіки та її вплив на розвиток туризму
9.1.1. Глобалізація - шлях змін
9.1.2. Глобалізація економіки і туризм
9.1.3. Ділове партнерство
9.2. Вплив політичної, економічної та соціальної сфер на інноваційні процеси в туризмі
9.3. Інноваційні процеси в просуванні і комерціалізації туристського продукту
9.4. Роль Всесвітньої туристської організації в стимулюванні і поширенні інновацій
9.5. Принципи сталого розвитку туризму
9.6. Допоміжний рахунок туризму (ЗСТ)
9.7. Застосування положень Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС) - інновація для російського туристського бізнесу
9.8. Практика нового туризму
Контрольні питання
Висновок
Словник термінів
Авторське право
Аутсорсинг
Бенчмаркінг інновацій
Великі цикли економічної кон'юнктури
Венчурний капітал
Венчурні організації
Допоміжний рахунок туризму
Генеральна угода з торгівлі послугами
Глобальні розподільні системи
Державна інноваційна політика
Державне регулювання інноваційної діяльності
Грант
Дестінація
Диверсифікація
Динамічна компоновка туру
Динамічне моделювання бізнесу
Е-подорожі
Е-туризм
Життєвий цикл інновацій
Зацікавлені особи
Інжиніринг інновацій
Інновація
Інновації в туризмі
Інноваційна діяльність
Інноваційна інфраструктура
Інноваційна політика
Інноваційна стратегія
Інноваційна сфера
Інноваційне підприємництво
Інноваційний менеджмент
Інноваційний потенціал
Інноваційний проект
Інноваційний процес
Інноваційний ризик
Інноваційний цикл
Інтелектуальна власність
Інформаційні технології
Концесійну угоду
Латеральний маркетинг
Науково-дослідна діяльність
Науково-технічна діяльність
Національна інноваційна система
Національний режим
Нелінійні механізми
Нововведення
Нововведення
Особлива економічна зона
Передача інновації
Період створення новації
Планування інновацій
Поставка послуги
Підприємництво
Промислова власність
Радикальні нововведення
Ризик
Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
Технологічний уклад
Технопарк
Товарний знак
Торгова марка
Туристські інформаційні системи
Управління взаємовідносинами з споживачем
Сталий розвиток туризму
Еволюційні нововведення
Економічна ефективність інновацій
Економічні реформи
Електронний бізнес
Електронна комерція
Електронний маркетинг
Електронне постачання
Список літератури
Туризм:
  1. Максименко С.В.. Туристська діяльність: міжнародно-правові аспектиОдесса: Латстар, 2001. - 168 с. - 2001 рік
© 2015-2021  osvita.batcave.net