Головна
Головна → 
Соціологія → 
Історія соціології
ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ
Василенко І. В., Парамонова В.А. Історія російської соціології: Учеб. посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 88 с. 2004

Тема даної роботи є значущою для загального курсу дисципліни «Історія соціології». У роботі викладаються практично всі основні соціологічні погляди в російському суспільстві з початку XVIII в. по теперішній час. Представлено всі найбільш великі соціологи, детально проаналізовані погляди найвидатніших, ключових фігур в соціології, дано аналіз їх внеску в сучасну світову й вітчизняну соціологічну думку.
Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 020300 «Соціологія».

Є. Ю. Костіна ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 2003

Мета курсу «Історія соціальної роботи »- дати загальне уявлення про процес становлення в Росії громадської допомоги і підтримки. Досліджується особливості розвитку приватної, громадської та державної системи допомоги різним категоріям населення. Даний навчальний посібник призначений для студентів вивчають соціальну роботу.

Лозівська Є.Г., Новак О.С., Краснова В.Г. Історія соціальної роботи в Росії: Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Соціальна робота». - К.: Видавництво ВолДУ, 2001. - 72 с. 2001

Курс «Історія соціальної роботи в Росії» являє собою історичний огляд процесу зародження, становлення основних етапів розвитку державної, церковної, громадської та приватної благодійності в Росії IX - початку XX в.
Метою посібника є озброєння учнів знаннями про зміни в соціальній організації російського суспільства, напрямах соціальної політики, про державну систему управління соціальним забезпеченням, формах і методах соціальної роботи та про особливості здійснення громадського піклування різних категорій громадян в дореволюційній Росії, в період революційних потрясінь і після жовтня 1917 р.
Включає програму курсу, список рекомендованої літератури, тематику рефератів, які складені з урахуванням наукового потенціалу м. Волгограда і адаптовані до місцевих умов.
Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Соціальна робота».

© 2015-2021  osvita.batcave.net