Головна
Головна → 
ЗМІ і журналістика → 
Журналістика
ЖУРНАЛІСТИКА
н.е . Шишкін Основи журналістики 2004

Навчально-методичний комплекс "Введення в теорію журналістики" Н. Е. Шишкіна, кандидата філологічних наук , доцента - перший досвід такого масштабу для викладачів відділення журналістики Тюменського державного університету. Вдалою видається обрана автором форма "конспектів", яка дозволяє викласти і порівняти основні концепції вітчизняних дослідників, торкнутися думки західних аналітиків мас-медіа, висловити власні припущення - і все це залишаючись в рамках заявленого "жанру", не перетворюючи розповідь у затягнуте теоретизування. Такий підхід значною мірою враховує потреби студентів заочної форми навчання, які знайдуть у шести розділах посібника квінтесенцію теоретичних основ журналістики, а для поглиблення знань зможуть звернутися до джерел минулих років і сучасності, зазначеним у списку рекомендованої літератури. Так як заочна форма навчання передбачає великий обсяг самостійної роботи студентів з навчальною літературою, важливо відзначити, що переважна більшість присутніх у списку позицій - видання найсвіжіші. "Минуле" представлено найбільш цікавими, на думку автора УМК, книгами, що дозволяють скласти враження про трансформацію теоретичних та ідеологічних орієнтирів вітчизняної журналістики останніх десятиліть.

МИХАЙЛОВ С.А Сучасна зарубіжна журналістика: правила і парадокси. - СПб. 2002

Незважаючи на вельми серйозні національні особливості функціонування засобів масової інформації та комунікації, існують загальні, світові тенденції розвитку журналістики.
У сучасних умовах важливого значення набувають:
облік наслідків глобалізації інформації та можливість поєднання її з регіональним інтересом;
взаємозв'язок і взаємозалежність журналістики та економіки як на рівні підприємств ЗМІ, так і на макрорівні;
нові форми концентрації капіталу і монополізації засобів масової інформації;
подальша диференціація та спеціалізація ЗМІ;
істотні зміни в практичній журналістиці за кордоном, що відбулися в останні десятиліття;
вплив інноваційної політики держав і національних пріоритетів у науці і техніці на технічне забезпечення ЗМІ та багато інших.
Облік основних тенденцій розвитку сучасної зарубіжної журналістики дозволить правильно скорегувати національну політику в галузі ЗМІ.

Тертичний А.А. Расследовательскіе ЖУРНАЛІСТІКАУчебное посібник для вузів. М.: Аспект Пресс 2002

ТЕРТИЧНИЙ Олександр Олексійович - кандидат філологічних наук, член Спілки журналістів Росії. Автор багатьох наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі книг: «Аналітична журналістика», «Жанри періодичної преси», «расследовательскіе журналістика». Раніше - військовий журналіст, нині - оглядач журналу «Журналіст».
Автор всебічно і глибоко вивчив фактори, які спричиняють бурхливе зростання расследовательской журналістики в сучасному світі, включаючи Росію. Свою концепцію цього виду діяльності ЗМІ він викладає із залученням багатющого практичного матеріалу, розглядаючи при цьому передісторію становлення расследовательской журналістики. Навчальний посібник визначає цілі та методи, характеризує основні види, досліджує перспективи розвитку, а також особливості проведення журналістських розслідувань в сучасному російському суспільстві.
Для студентів факультетів та відділень журналістики вузів.

© 2015-2021  osvita.batcave.net