Головна
Головна → 
Психологія → 
Конфліктологія
КОНФЛІКТОЛОГІЯ
Давлетчин С. Б. Конфліктологія. Навчальний посібник з елективного курсу для студентів заочної форми навчання. - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2005. -174 С. 2005

У посібнику дані методичні рекомендації, короткий курс лекцій і приблизна тематика контрольних робіт, передбачені навчальним планом ВСГТУ, а також словник найважливіших термінів і понять. З даних рекомендацій студент зможе більш конкретно уявити собі вимоги, що пред'являються до контрольної роботи, як з точки зору її змісту, так і підготовки плану роботи, розкриття важливих питань теми і оформлення.
Даний посібник адресується студентам заочної форми навчання, що вивчають елективний курс «Конфліктологія».

В. М. Іванов, О. В. Іванова Юридична Конфліктологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. В. М. Іванов, О. В. Іванова. - К.: МАУП, 2004. - 224 с. 2004

У навчальному Посібнику вісвітлюються методологічні засади конфлік-тологічної науки та ее Галузі - Юридичної конфліктології, розглядаються Поняття, структура, дінамічні характеристики правового конфлікту, досліджуються основні види юридичних спорів, спосіб їх Попередження та Вирішення, розкріваються психологічні засади доцільної поведінкі юриста в конфлікто-логічніх сітуаціях.
Матеріал подано відповідно до курсу "Юридична Конфліктологія", розроблення на кафедрі історії та Теорії Держава і права имени князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Для студентов Вищих Навчальних Закладів, аспірантів, вікладачів, а такоже для широкого кола чітачів, Які цікавляться харчуванням конфліктології.

© 2015-2021  osvita.batcave.net