Головна
Головна → 
Психологія → 
Конфліктологія
ЗМІСТ:
Давлетчин С. Б.. Конфліктологія. Навчальний посібник з елективного курсу для студентів заочної форми навчання. - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2005. -174 С., 2005

У посібнику дані методичні рекомендації, короткий курс лекцій і приблизна тематика контрольних робіт, передбачені навчальним планом ВСГТУ, а також словник найважливіших термінів і понять. З даних рекомендацій студент зможе більш конкретно уявити собі вимоги, що пред'являються до контрольної роботи, як з точки зору її змісту, так і підготовки плану роботи, розкриття важливих питань теми і оформлення.
Даний посібник адресується студентам заочної форми навчання, що вивчають елективний курс «Конфліктологія».

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
2. ПЕРЕЛІК ТЕМ і ПИТАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
3. КУРС ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Предмет конфліктології
1. Конфліктологія як наукова дисципліна
2. Напрямки в розробці теорії конфлікту
3. Методологія та методи конфліктології
Тема 2. Історія становлення конфліктології
1. Проблеми конфліктних відносин в працях мислителів стародавнього часу
2. Дослідження конфліктів у Середні віки і в епоху Відродження
Епоха Відродження.
3. Погляди мислителів на конфлікт в Новий Час і епоху Просвітництва
4. Конфліктологічна думка в 19-початку 20 ст.
Друга половина XIX - початок XX століття.
Тема 3. Конфлікт як соціальне явище
1. Поняття соціального конфлікту
2. Причини соціального конфлікту
3. Типологія конфліктів
4. Динаміка соціального конфлікту
1. Предконфликтная стадія.
Безпосередньо конфлікт.
Вирішення конфлікту.
Тема 4. Управління конфліктами
Управління конфліктами
1. Компроміс і консенсус.
Консенсус
2. Попередження і стимулювання конфліктів
Прогнозування конфлікту
Стратегія запобігання конфлікту
3. Методи врегулювання конфліктів
4. Вирішення конфлікту
Уявне залагодження.
Перемога однієї зі сторін.
Компроміс.
Інтеграція.
Чотири способи вирішення конфліктів
Вибір шляху вирішення конфлікту
Тема 5. Внутріособистісні конфлікти
1. Внутріособистісні конфлікти: визначення, характеристика
2. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів
3. Психологічний захист
4. Наслідки внутрішньоособистісних конфліктів
Тема 6. Сімейні конфлікти
Сімейні конфлікти
1. Подружні конфлікти
Кризова сім'я.
Конфліктна сім'я.
Проблемна сім'я.
Невротична сім'я.
Конфліктна поведінка партнерів
Психотравматичні наслідки.
Попередження подружніх конфліктів.
2. Конфлікти у взаємодії батьків ідітей
Тип внутрішньосімейних відносин.
Деструктівност' сімейного виховання.
Вікові кризи дітей
Особистісний чинник.
Типи відносин батьків і дітей
основні напрямки профілактики конфліктів
3. Психологічне консультування конфліктних родин
Етапи психологічного консультування.
При нормалізації подружніх відносин важливо
Тема 7. Організаційно-управлінський конфлікт
1. Поняття і різновиди організаційно-управлінського конфлікту
2. Специфіка прояву організаційно-управлінського конфлікту
3. Управління організаційно-управлінським конфліктом
Тема 8. Політичний конфлікт і політична криза
1. Поняття та особливості політичного конфлікту
2. Типи політичних конфліктів
3. Міжнародний політичний конфлікт
2.Функції політичних конфліктів
4. Поняття і типологія політичних криз
5. Кризи політичного розвитку
Тема 9. Етнополітичні конфлікти
1. Природа етнополітичного конфлікту
2. Сутність та еволюція етнополітичних конфліктів
З.Тіпологія етнополітичних конфліктів натерритории колишнього СРСР
Тема10. Насильство в конфліктах
1. Насильство: визначення та сутність
2. Основні причини насильницької поведінки
Цілі і мотиви насильства
3. Типологія насильства
4. Насильство: російська специфіка
5. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах
Ненасильницьке поведінка
4. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
5. СЛОВНИК - ГЛОСАРІЙ
Конфліктологія:
  1. В. М. Іванов, О. В. Іванова. Юридична Конфліктологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. В. М. Іванов, О. В. Іванова. - К.: МАУП, 2004. - 224 с. - 2004
© 2015-2021  osvita.batcave.net