Головна
Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
Главная → 
Право → 
Конституционное право Украины
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО УКРАИНЫ
ОУНЮА Конституционное право 2010
Экзаменационные вопросы по конституционному праву зарубежных стран
Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: Монографія / За ред. М. О. Баймуратова / Ю. О. Волошин. - К.: Логос,2010. - 428 с. 2010
Досліджено актуальні теоретичні проблеми становлення, шституціоналізації, розвитку та функціонування конституційно-правового забезпечення участі України та інших держав у процесах європейської міждержавної інтеграції. Визначені теоретичні засади, категоріально-понятійний апарат, система та гносеологічна цінність методологічного арсеналу дослідження. Визначені закономірності становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в умовах глобалізації, феноменологія процесів інтернаціоналізації національного конституційного права та конституціоналізації нового міжнародного правопорядку на сучасному етапі міждержавної інтеграції. Особлива увага приділяється вивченню ролі й значення механізму конституційно-правового забезпечення участі Української держави в процесах міждержавної інтеграції, а також становленню, організації та функціонуванню органів влади в умовах адаптації до права Європейського Союзу, сприйняття європейських правових цінностей у вітчизняній конституційній доктрині. Пропонуються практичні рішення проблем у цій сфері. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення конституційного законодавства України. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами конституційного, міжнародного публічного та європейського права, теорією міжнародних відносин та міждержавного співробітництва.
О. Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер,2002. - 536 с. 2002

У підручнику розглядаються особливості конституційного права України як галузі національного права, науки та навчальної дисципліни; Конституція України як Основний Закон держави, загальні засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми народного волевиявлення; конституційно-правові основи організації здійснення державної влади: законодавчої, виконавчої, судової, влади Президента України; територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.
Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців юридичних та гуманітарних вищих навчальних закладів.

© 2015-2021  osvita.batcave.net