Головна
Головна → 
Економіка → 
Макроекономіка
МАКРОЕКОНОМІКА
Сєдов В.В. Економічна теорія: У 3 ч. Ч. 3. Макроекономіка: Учеб. посібник / Челяб. держ. ун-т. Челябінськ, 2002. 115 с. 2002

Розкривається зміст курсу макроекономіки як складової частини загального курсу економічної теорії. Розглядаються питання, що дають загальне уявлення про національну економіку, її головних сферах, агрегованих елементах і основних суб'єктах. Об'єктом особливої уваги є механізм функціонування економіки, макроекономічні проблеми та способи їх дозволу.
Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.

Невідомий Споживча кооперація 2007

Аналіз робіт відомих економістів, а також теоретиків і практиків кооперативного руху показує, що серед дослідників немає єдиної думки про кооперативі як про суб'єкта економічної діяльності (авторам відомо більше 20 визначень кооперативу), причому їх погляди багато в чому взаємовиключають один одного: деякі відносять кооператив до домашнім господарствам і розглядають його в термінах науки про фінанси, інші - до підприємницьким господарствам, інші - до громадських організацій або до державної структурі і т.п.

© 2015-2021  osvita.batcave.net