Головна
Головна → 
Математика → 
Статистика
ЗМІСТ:
Ю.Н. Пивоваров, А.Г. Реннер, В.Н. Тарасов. МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОЇ обробки статистичної інформації. Навчальний посібник частина 1, 1998

Навчальний посібник підготовлено на кафедрі статистики і ЕММ ОГУ і включає розділи: 1. Статистичні методи і моделі; 2. Статистична обробка інформації.

1 Статистичні методи і моделі
1.1 Математичний опис дінаміческіхсістем
Математичний опис ЛДС
1.1. 1 Математичний опис ЛДС в тимчасовій області
Імпульсна перехідна характеристика системи
Перехідна функція
Способи визначення тривалості ИПХ
1.1.2 Визначення взаємозв'язків між вхідним і вихідним сигналами системи через ИПХ (знаходження оператора системи)
1.1.3 Визначення ИПХ по диференціального рівняння, що зв'язує вхідний і вихідний сигнали системи
Математичний опис ЛДС в частотній області
Механічні системи
Електричні системи
Смуга пропускання ЛДС і способи її визначення
1.2 Математичний опис процесів (сигналів)
1.2.1 Основні характеристики процесів та їх класифікація
Класифікація детермінованих процесів
1.2.2 Математичний опис детермінованих сигналів
Полігармонічні процеси
Математичний опис неперіодичних сигналів
Узагальнений підхід до математичного опісаніюдетермінірованних сигналів
1.2.3 Математичний опис випадкових процесів
Стаціонарні випадкові процеси
Математичне сподівання або середнє значення
Ергодіческіе випадкові процеси
Нестаціонарні випадкові процеси
Стаціонарні реалізації
Вичерпне опис випадкових процесів
1.2. 4. Наближений опис випадкових процесів
Центральний момент s-го порядку
Математичний опис системи двох випадкових сигналів
Математичний опис стаціонарних случайнихсігналов
Наближене опис АКФ
Опис системи стаціонарних і стаціонарно связаннихсігналов
1.2.6 Узагальнені моделі випадкових процесів (по Пугачову)
1.2.6Математіческое опис стаціонарних випадкових сигналів в частотній області
Спектральне подання стаціонарного випадкового сигналу, розглянутого на обмеженому інтервалевремені
Спектральне подання стаціонарного случайногосігнала, розглянутого на необмеженій інтервалевремені
Частотний діапазон сигналу і способи його визначення
Білий шум
Неканонічна модель стаціонарного випадкового сигналу (по Чернецькому)
Математичний опис систем випадкових сигналів в частотній області
Визначення ширини взаємного спектра
Аналіз лінійних динамічних систем, що працюють при вхідних випадкових впливах
Нормалізація стаціонарних випадкових процесів лінійними динамічними системами
Питання синтезу оптимальних ЛДС
2 Статистична обробка інформації
2.1 Завдання статистичної обработкіінформаціі
2.2 Математичний опис об'єкта вимірювання. Поняття про об'єкт вимірювання і його математичному описі
Загальний підхід до математичного опису об'єкта вимірювання
Застосування дисперсійного аналізу
2.3 Статистичні способи опису взаємозв'язків між складовими об'ектаізмеренія
2.4 математичний опис СОСТАВЛЯЮЩІХОБ'ЕКТА ВИМІРЮВАННЯ
МЕТОДИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ детерміновану КОМПОНЕНТ СКЛАДОВИХ ОБ'ЄКТА ВИМІРЮВАННЯ
МЕТОДИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВИПАДКОВИХ КОМПОНЕНТ СОСТАВЛЯЮЩІХОБ'ЕКТА ВИМІРЮВАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Статистика:
  1. Нікітіна Н.Ш.. Математична статистика для економістів: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2001. - 170 с. - 2001 рік
© 2015-2021  osvita.batcave.net