Головна
Головна → 
Мовознавство → 
Методики навчання мов
методики навчання мови
Гальскова Н. Д., Нікітенко 3. Н. Теорія і практика навчання іноземних мов. Початкова школа: Методичний посібник. - М.: Айріс-прес, 2004. - 240 с. 2004
Це посібник адресований вчителям іноземної мови, що працюють у початковій школі, студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації працівників освіти. У ньому розглянуто концепцію сучасного початкового навчання іноземної мови, показані її витоки і основні методичні категорії. Крім того, в книзі розкрито специфіку навчальної дисципліни «іноземна мова» у початковій школі, містяться рбзор найбільш поширених сьогодні курсів іноземної мови для початкової школи, а також опис «Європейської мовної портфеля» і технології роботи з ним.
Артемов В. А. Психологія навчання іноземним мовам. М., «Просвещение», 1969. 279 стр. 1969
Автор книги узагальнив і систематизував основне в тому цінне, що добуто радянською психологією навчання іноземних мов за минулі 50 років її успішного развітія.Кніга написана з метою надати допомогу викладачам і методистам при навчанні іноземних мов в їх творчих шуканнях і повсякденній роботі. Вона розрахована також на старшокурсників педагогічних інститутів і факультетів іноземних мов університетів, на слухачів вищих педагогічних курсів, а також аспірантів з психології та методиці навчання іноземним язикам.В основі книги лежать дані численних експериментально-психологічних і експериментально-фонетичних досліджень, виконаних на кафедрі психології та в лабораторії експериментальної фонетики і психології мови (ЛЕФІПР) I МГПИИЯ, керованих автором.
© 2015-2021  osvita.batcave.net