Головна
Головна → 
ЗМІ і журналістика → 
Журналістика
ЗМІСТ:
Н.Е. Шишкін. Основи журналістики, 2004

Навчально-методичний комплекс "Введення в теорію журналістики" Н. Е. Шишкіна, кандидата філологічних наук, доцента - перший досвід такого масштабу для викладачів відділення журналістики Тюменського державного університету. Вдалою видається обрана автором форма "конспектів", яка дозволяє викласти і порівняти основні концепції вітчизняних дослідників, торкнутися думки західних аналітиків мас-медіа, висловити власні припущення - і все це залишаючись в рамках заявленого "жанру", не перетворюючи розповідь у затягнуте теоретизування. Такий підхід значною мірою враховує потреби студентів заочної форми навчання, які знайдуть у шести розділах посібника квінтесенцію теоретичних основ журналістики, а для поглиблення знань зможуть звернутися до джерел минулих років і сучасності, зазначеним у списку рекомендованої літератури. Так як заочна форма навчання передбачає великий обсяг самостійної роботи студентів з навчальною літературою, важливо відзначити, що переважна більшість присутніх у списку позицій - видання найсвіжіші. "Минуле" представлено найбільш цікавими, на думку автора УМК, книгами, що дозволяють скласти враження про трансформацію теоретичних та ідеологічних орієнтирів вітчизняної журналістики останніх десятиліть.

Передмова
Введення
Контрольні питання
Глава 1. Журналістика як сфера масово-інформаційної діяльності
1. Масова інформація
2. Три етапи масово-інформаційного процесу
3. Інформаційний простір
Контрольні питання
Глава 2. Пізнання дійсності в журналістиці
1. Публіцистика як творчість
2. Предмети відображення публіцистики
3. Методи дослідження дійсності в журналістиці
Формально-логічні методи
Змістовно-логічні методи
Контрольні питання
Глава 3. Загальна характеристика функцій журналістики
1. Ідеологічна функція
1. Авторитарно-технократична модель.
2. Комунікативно-пізнавальна модель.
3. Гуманітарна модель.
Історична свідомість
Громадська думка
2. Інші функції журналістики
Безпосередньо-організаторська функція.
Безпосередньо організаторські функції проявляються в ряді напрямків.
Культурно-освітня функція.
Рекламно-довідкова функція.
Рекреативная (розважальна) функція.
Контрольні питання
Глава 4. Ефективність діяльності ЗМІ
1. Результативність діяльності ЗМІ
2. Комунікатор
3. Аудиторія ЗМІ
4. Творчі фактори ефективної діяльності журналіста
Контрольні питання
Глава 5. Система ЗМІ Росії
1. Система російських ЗМІ
2. Типологія друкованих ЗМІ
3. Типологія телебачення
4. Типологія радіо
5. Інфраструктура ЗМІ
Контрольні питання
Глава 6. Правові та етичні регулятори журналістської діяльності
1. Правове поле журналіста
2. Право на інформацію та цензура
3. Професійна етика журналіста
Контрольні питання
Список рекомендованої літератури
Додаток № 1. Глосарій основних термінів і понять
Агітація
Аудиторія
Деідеологізація
Дієвість
декодіруемий
Документ
Жанр
Журналіст
Журналістика
Ідеологія
Інформативність тексту
Інформаційна насиченість
Інформаційні агентства
Інформація
Інформованість
Інфраструктура ЗМІ
Джерело інформації
Комунікатор
Масова інформація
Масова свідомість
Метод
Громадська думка
Переідеологізація
Прагматика
Пропаганда
Професійна етика журналіста
Публіцистика
Результативність
реідеологізаціі
Доцільності
Самосвідомість
Семантика
Синтактика
Подія
Свідомість
Соціальна ситуація
Спеціалізовані ЗМІ
Універсальні ЗМІ
Засновник
Факт гносеологічний (пізнавальний)
Факт онтологічний (об'єктивний)
Цензура
Ефективність
Журналістика:
  1. МИХАЙЛОВ С.А. Сучасна зарубіжна журналістика: правила і парадокси. - СПб. - 2002 рік
  2. Тертичний А.А.. Расследовательскіе ЖУРНАЛІСТІКАУчебное посібник для вузів. М.: Аспект Пресс - 2002 рік
© 2015-2021  osvita.batcave.net