Головна
Головна → 
Географія → 
Географія світу
ЗМІСТ:
Зубрицький А.Ю.. Перу: соціально-економічний і політичний розвиток (1968-1980) ВИДАВНИЦТВО «НАУКА» МОСКВА 1982, 1982
Автори розглядають новітню історію Перу, а саме період з 1968 по 1980 р. Він почався з приходом до влади прогресивної частини військових на чолі з президентом генералом Веласко Альва-раде. Зазначені роки примітні тим, що в країні почали здійснюватися структурні перетворення. У монографії приділяється багато уваги проблемам економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, пояснюються причини зміни політики військових у другій половині 70-х років, а також коротко аналізується позиція громадянського уряду, який прийшов до влади в 1980 р.
Передмова
Історичні передумови виникнення в Перу режиму прогресивної орієнтації (замість введення)
Розділ перший Соціально-економічні проблеми процесу перетворень в Перу
Глава перша Основні цілі економічної політики та питання управління економікою
Державний сектор і питання управління економікою
Глава друга Перетворення в сільському господарстві та проблеми створення нової організаційно-виробничої структури
Аграрна реформа як основа перебудови сільського господарства
Створення аграрної структури і провідні форми господарської організації селян
Глава третя Проблеми індустріального розвитку
Гірничодобувна промисловість
Основні напрямки розвитку обробної промисловості
Глава четверта Фінансування економічного розвитку і питання зовнішньої торгівлі
Мобілізація внутрішніх фінансових ресурсів
Іноземний капітал і реалізація економічних програм
Зовнішня торгівля і структурні перетворення
Розділ другий Соціально-політичні проблеми перуанського революційного процесу
Глава перша Зміст і рушійні сили перуанського революційного процесу
Діяльність СІНАМОС та Комітету захисту перуанської революції
Робочий рух в перуанському революційному процесі
Революційно-демократичні перетворення і селянство
Засоби масової інформації і політика уряду
Перуанська освітня політика
Католицька церква і революційний процес
Національні відносини
Глава друга Основні ідеологічні течії в Перу і революційний процес
Формування й еволюція ідеологічних концепцій військового уряду
Ідеологія і практика буржуазних і дрібнобуржуазних партій і організацій Перу
Перуанська комуністична партія в боротьбі за єдність демократичних і революційних сил
Розділ третій Зовнішня політика Перу
Глава перша Основні риси зовнішньополітичної доктрини військового уряду
Глава друга Відносини з розвинутими країнами
Глава третя Відносини з країнами регіону та афро-азійськими державами
Глава четверта Перу і країни соціалізму
Розвиток політичних форм співпраці
Торгівельні та економічні зв'язки
3. Культурний і науковий обмін
Глава п'ята Позиція Перу в ООН
Проблеми роззброєння і розрядки напруженості
Проблеми колоніалізму, расової дискримінації та міжнародних конфліктів
Проблема морського права
Географія світу:
© 2015-2021  osvita.batcave.net