Головна
Аграрне право / Адвокатура (шпаргалки) / Адміністративна деліктологія / Адміністративне право (шпаргалки) / Адміністративне право України / Банківське право / Цивільний процес / Цивільно-процесуальне право України / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право Росії / Житлове право України / Виборче право / Комерційне право / Конституційне право Росії / Конституційне право України / Криміналістика / Криміналістика (шпаргалки) / Кримінальна сексологія / Кримінологія / Муніципальне право Росії / Податкове право / Нотаріат / Охорона праці / Право Європейського союзу / Правознавство, основи права / Правоохоронні органи / Римське право / Сімейне право / Сімейне право України / Страхове право Росії / Судова бухгалтерія / Судова медицина / Судова етика / Судочинство / Митне право / Митне право Росії / Теорія держави і права / Теорія держави і права (шпаргалки) / Транспортне право / Трудове право Росії / Трудове право України / Кримінально-процесуальне право України / Кримінальне право (шпаргалки) / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Кримінальний процес (шпаргалки) / Фінансове право / Господарське право Росії / Господарське право України / Юридична психологія / Юридична етика
Головна → 
Право → 
Адміністративне право (шпаргалки)
ЗМІСТ:
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011

В шпаргалках з адміністративного права України наведено відповіді на 78 питань до іспиту з адміністративного права.

Поняття і риси адміністративного права.
Предмет адміністративного права.
Метод адміністративного права.
Система адміністративного права.
5. Структура адміністративно - правової норми.
6. Поняття і види адмін. правової норми.
7. Дія адмін. - Правових норм у часі, у просторі і по колу осіб.
8. Джерела адміністративного права в Україні
9. Систематизація адміністративного законодавства.
10. Поняття і види адміністративно правових відносин.
11. Поняття і риси державного управління.
12. Принципи державної. управління.
13. Поняття та види форм держ. управління.
14. Акти гос. управління.
15. Методи держ. управління.
16. Адміністративно - правовий статус органів місцевого самоврядування.
17. Співвідношення органів держ. управління, держ. виконавчої влади та місцевого само.
18. Поняття і види суб'єктів адмін. права
19. Громадяни як суб'єкти адмін. права.
20. Адміністративно правовий статус міністерств та інших центральних органів управління.
21. Особливості адмін. - Правового статусу суб'єктів підприємницької діяльності.
22. Поняття і види державної служби.
23. Ознаки гос. служби.
24. Поняття і види держ. службовців. Вимоги, що пред'являються до держ. службовцям.
26. Право громадян на гос. службу.
27. Обмеження при проходженні держ. служби.
28. Органи державної управлінь, як суб'єкти адмін.права.
29. Колективні освіти, як суб'єкти адмін. права.
30. Об'єднання громадян як суб'єкти адмін. права.
31. Адміністративно - правовий статус Вищої Ради юстиції.
32. Особливості адмін. правового статусу іноземців та осіб без громадянства.
33.Адмін. правовий статус релігійних організацій.
34. Способи забезпечення законності в держ. управлінні.
35. Виробництво з розгляду скарг і заяв громадян.
36. Поняття і види звернення громадян
37. Поняття та особливості адміністративної ответствінності.
38. Підстави адмін. відповідальності.
39. Склад адмін. проступку.
40. Ознаки адмін. проступку.
41. Об'єкт і об'єктивна сторона адмін проступку.
42. Суб'єкт та суб'єктивна сторона адмін. проступку.
44. Поняття і види адміністративного примусу.
45. Характеристика заходів адмін. заходу.
46. Характеристика адмін. - Запобіжних заходів.
47. Характеристика заходів адмін. стягнення.
48. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення адмін. проступку.
49. Порядок накладення адмін. стягнень.
50. Обставини іслюшающіе адмін. відповідальність
51. Адмін. відповідальність за корупцію
52. Адмін. відповідальність неповнолітніх.
53. Доставлення, затримання, привід по адмін. законодавству.
54. Хар-ка заходів адмін. процесуального забезпечення.
55. Адмін. деліктологія.
56. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
57. Адмін. - Правовий статус Антимонопольного комітету України.
58. Адмін. відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
59. Поняття і структура адмін. процеса.
60. Стадії адмін. процесу.
61. Адмін. - Процесуальні норми: поняття і види.
62. Завдання і стадії провадження у справах про адмін. правопорушення.
63. Розгляд справ про адмін. правопорушення.
64. Адмін. - Процесуальний статус свідка і потерпілого.
65. Адмін. - Процесуальний статус адвоката та перекладача.
66. Адмін. - Процесуальний статус правопорушника.
67. Доведення та докази в адмін. процесі.
68.Предмет доказування у справах про адмін. правопорушення.
69. Докази у провадженні у справах про адмін. правопорушення.
70. Обставини, що виключають провадження у справах про адмін. правопорушення.
71. Терміни у провадженні у справах про адмін. правопорушення.
72. Значення і зміст протоколу про адмін. правопорушення.
73. Зміст постанов по справах про адмін. правопорушення та їх види.
76. Методика проведення та процесуальне оформлення особистого огляду.
77. Методика проведення та процесуальне оформлення вилучення речей і документів.
78. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адмін. відповідальності.
81. Основні напрямки адмін. реформи в Україні.
82. Причини, що викликають необхідність проведення адмін. реформи.
83. Вимоги пред'являються до актів держ. управління.
84. Основні напрямки реформи адмін. права.
Адміністративне право (шпаргалки):
  1. ОНЮА. Опорний конспект з курсу "Адміністративне право України" - 2011 рік
  2. ОНЮА. Шпаргалка по адміністратівному праву України - 2011 рік
© 2015-2021  osvita.batcave.net