Головна
Головна → 
Філософія → 
Фундаментальна філософія
ЗМІСТ:
Браже Р.А.. Синергетика і творчість: Навчальний посібник. - 2-е вид., Испр. і доп. - Ульянівськ: УлГТУ, 2002. - 204 с., 2002

Книга написана на основі лекцій за однойменним спецкурсу, прочитаного автором в 1999 - 2002 рр.. студентам 3-го курсу спеціальності «Видавнича справа та редагування» гуманітарного факультету Ульяновського державного технічного університету. У ній дається аналіз творів мистецтва і самого процесу творчості з позицій синергетики - науки про самоорганізацію нерівноважних динамічних систем.
Посібник призначений, в першу чергу, для студентів гуманітарних спеціальностей технічних вузів, але може бути корисно всім, хто цікавиться проблемою єдності гуманітарної та природничо культур.

Передмова
Введення
Ч А С Т Ь IТіпи самоорганізації та їх відображення в мистецтві
Г л а в а 1Діссіпатівние структури
1.1. Конкуренція нелінійних і діссіпатівнихеффектов. Освіта дисипативних структур
1.2. Нестійкості і біфуркації
1.3. Мистецтво орнаменту
1.4. Гравюри М. Ешера
1.5. Контрапункт І.С. Баха
1.6. Трансляційна симетрія ритму і рими в поезії
Г л а в а 2Фрактальние структури
2.1. Фрактали
2.2. Фрактальний характер пропорцій Золотого Перетини
2.3. Пропорції людського тіла
2.4. Фрактальні пропорції в архітектурі
2.5. Фрактальна композиція «Божественної комедії» Данте
Г л а в а 3Колебательние і хвильові структури
3.1. Роль коливань і волнв процесах самоорганізації
3.2. Коливання типів свідомості в соціокультурному середовищі
3.3. Циклічність в творах П.І. Чайковського
Г л а в а 4Стохастіческіе структури
4.1. Динамічний хаос
4.2. Фрактальні властивості стохастичного аттрактора
4.3. Стохастичность танки і хокку
4.4. Мистецтво ікебана
Г л а в а 5Степенние закони і шуми
5.1. Ранг і частота слів у тексті
5.2. Шуми: від білого до чорного
5.3. Масштабна інваріантність в музиці
5.4. Кольорові шуми в живопису
5.5. Про комп'ютерної музики і комп'ютерної живопису
Ч А С Т Ь IIІспользованіе принципів синергетики в дослідженні творчого процесу
Г л а в а 6Прінціп універсального еволюціонізму
6.1. Універсальність і самоподібність еволюційних процесів у природі
6.2. Від діади «причина - наслідок» до тріади «мінливість - спадковість - відбір»
6.3. Російський символізм
6.4. Російський модерн
Г л а в а 7Прінціп зростання ентропії в ізольованій системі
7.1. Рівноважний стан ізольованої системи як стан з максимальною ентропією
7.2. Творчість на межі божевілля
7.3. «Буйні» соняшники В. Ван Гога
7.4. «Демони» М.А. Врубеля
7.5. Фантасмагорії С. Далі
Г л а в а 8Прінціп стохастичною стійкості-нестійкості стаціонарних станів
Принцип стохастичною стійкості-нестійкості стаціонарних станів
8.1. Теорема Пригожина
8.2. Біфуркації і катастрофи
8.3. Остання картина С.Далі
8.4. «Містерія» О.М. Скрябіна
8.5. Метаморфози А.А. Блоку
Г л а в а 9Прінціп когнітивної структуризації
9.1. Когнітивні карти
9.2. Пульсації в ефективності роботи творчих колективів
Г л а в а 10Прінціп самоорганізованої критичності
10.1. Критичні купи піску П. Бака і Ч. Танга
10.2. Самоорганізована критичність в роботі мозку
10.3. Проблема стійкості - нестійкості - критичності в мистецтві
10.4. Неоднозначність сприйняття як мета автора
10.5. Про прогнози в реальному і віртуальному житті
Ч А С Т Ь IIIСінергетіческіе моделі механізмів творчості
Г л а в а 11Мишленіе. Свідомість. Інтелект
11.1. Мислення, його щаблі й форми
11.2. Свідомість та інтелект
11.3. Синергетична модель інтелекту
11.4. Нейронні мережі
11.5. Природний і штучний інтелекти
Г л а в а 12 Душа і духовність
Душа і духовність
12.1. Дух і душа: генезис понять
12.2. Від духів до Бога
12.3. Духовність і культура
12.4. Чи може синергетика охопити духовну сутність культури?
Г л а в а 13Творчество як самовираження
13.1. Біля витоків творчості
13.2. Творчість, звернене в минуле
13.3. Відображення справжнього
13.4. Мрії про прекрасне майбутнє
13.5. Збочене творчість
Г л а в а 14Творчество як моделювання реальності
14.1. Творчість і магія
14.2. Творчість з випередженням
14.3. Модельна сутність творчості
Г л а в а 15 Творчість як створення віртуальної реальності
15.1. Автомодельності свідомості
15.2. Віртуальний світ творця
15.3. Творчість як потреба душі
Висновок
Післямова до першого видання
Післямова до другого видання
Бібліографічний список
Фундаментальна філософія:
 1. Александрова О.С.. Філософія: Конспект лекцій для студентов факультету соціології та управління / Уклад.: Александрова О.С. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - 125 с. - 2011 рік
 2. Невідомий. Філософія глобальних проблем Сучасності 2010 - 2010 год
 3. Хайлбронер Роберт Л.. ілософи від світу цього / Роберт Л. Хайлбронер; пров. з англ. І.Файбісовіча. - М.: Видавництво КоЛибри, 2008. - 432 с. - 2008 рік
 4. Канке В.А.. Основи філософії: Підручник для студентів середніх спеціальних навчальних закладів. - М. "Університетська книга, Логос, 2008. - 288 с: ил. - 2008 рік
 5. Г.Л. Терехова, Г.М. Дробжева. Вступ до філософії. Історія філософських вчень: Навчально -метод. посібник Г.Л. Терехова, Г.М. Дробжева. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 44 с. - 2004
 6. А. В. Захаров. ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ курсу "Філософія". Розділ 1 "Фундаментальна філософія". Ростов-на-Дону 2001 - 2001 рік
 7. Белімов Г. С.. Прояв інших світів в земних феномени. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 1999. - 212 с. - 1999 рік
 8. Ремі Хесс. 25 ключових книг з філософії. Аналіз і коментарі 1999 - 1999 рік
 9. Гадамер Х.-Г.. Істина і метод: Основи філос. герменевтики: Пер. з нім. / Заг. ред. і вступ, ст. Б. Н. Безсонова. - М.: Прогресс, 1988.-704 с - 1988 рік
 10. В. С. ГОРСЬКИЙ. ІСТОРИКО-філософське тлумачення ТЕКСТУ. Київ "Наукова думка", 1981 - 1981 год
 11. Невідомий. релігійному сенсі ФІЛОСОФІЇ Три мови 1914 - 1923 - 1923 год
© 2015-2021  osvita.batcave.net