Головна
Головна → 
Етнографія та демографія → 
Етнографія і демографія
ЗМІСТ:
Т. Н. Карякіна. Соціальна етнографія і демографія [Текст]: навч. - Метод. посібник / Т. Н. Карякіна; ВолДУ, Фак. філософії і соціальних технологій, Каф. соціальної роботи та медицини. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2005. - 80 с., 2005

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, обу-чающихся за спеціальністю «Соціальна робота».

Передмова
ЛЕКЦІЇ
Тема 1. Природно-історична специфіка Россиии особливості її етнічного розвитку
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Тема 2. Теорія євразійства і російська панславізм як відображення національно-державної специфіки Росії
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Суперетнос
Пасіонарії
Комуністична ідея радянського періоду
Концепція євразійства
Русский панславізм
Запитання для самоконтролю
Тема 3. Міграція населення Росії
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Запитання для самоконтролю
Тема 4. Методологічні аспекти демографії
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Демографія
Метод зонування
Тема 5. Природний рух населення
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Статика населення
Народжуваність
Брутто-коефіцієнт
Нетто-коефіцієнт
Запитання для самоконтролю
Тема 6. Структура населення. Моделювання віково-статевої структури населення Росії
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Релігійний склад.
Запитання для самоконтролю
Тема 7. Якість населення Росії
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Якість населення
якість життя
Структура показників якості життя населення
Запитання для самоконтролю
Тема 8. Демографічна політика і прогнози розвитку чисельності населення
Програмна анотація
Короткий зміст лекції
Запитання для самоконтролю
семінарсько-практичні заняття
Тема 1. Природно-історична специфіка Росії та особливості її етнічного розвитку
Тема 2. Теорія євразійства і російська панславізм як відображення національно-державної специфіки Росії
Тема 3. Міграція населення Росії
Тема 4. Методологічні аспекти демографії
Тема 5. Природний рух населення
Тема 6. Структура населення. Моделювання віково-статевої структури населення Росії
Тема 7. Якість населення Росії
Тема 8. Демографічна політика і прогнози розвитку чисельності населення
питання до іспиту
Етнографія та демографія:
  1. Хоббі К.Р.. Самі безглузді тяжби в міре.2004. - 128 с. - 2004
  2. Дзуцев X. В., Смирнова Я. С.. Життя осетинської сім'ї. Етносоціологічному аспект. Владикавказ, 1993.-212 с. - 1993
© 2015-2021  osvita.batcave.net