Головна
Головна → 
Математика → 
Статистика
СТАТИСТИКА
Нікітіна Н.Ш. Математична статистика для економістів: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2001. - 170 с. 2001
Навчальний посібник відповідає вимогам Державного освітнього стандарту до професійних освітніми програмами за напрямами підготовки: 521500 - «Менеджмент», 521600 - «Економіка», 522200 - «Статистика », - і спеціальностями: 060100 -« Економічна теорія », 060400 -« Фінанси і кредит », 060500 -« Бухгалтерський облік, аналіз і аудит », 061100 -« Менеджмент організації », 061500 -« Маркетинг », 061700 -« Статистика » , 06J800 - «Математичні методи в економіці», 062100 - «Управління персоналом», 351400 - «Прикладна інформатика (в економіці)». У посібник включені розділи математичної статистики: «Описова статистика», «Попередній аналіз даних», «Кореляційний аналіз»
Ю.Н. Пивоваров, А.Г. Реннер, В.Н. Тарасов МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОЇ обробки статистичної інформації. Навчальний посібник частина 1 1998

Навчальний посібник підготовлено на кафедрі статистики і ЕММ ОГУ і включає розділи: 1. Статистичні методи і моделі; 2. Статистична обробка інформації.

© 2015-2021  osvita.batcave.net