Головна
Аграрне право / Адвокатура (шпаргалки) / Адміністративна деліктологія / Адміністративне право (шпаргалки) / Адміністративне право України / Банківське право / Цивільний процес / Цивільно-процесуальне право України / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право Росії / Житлове право України / Виборче право / Комерційне право / Конституційне право Росії / Конституційне право України / Криміналістика / Криміналістика (шпаргалки) / Кримінальна сексологія / Кримінологія / Муніципальне право Росії / Податкове право / Нотаріат / Охорона праці / Право Європейського союзу / Правознавство, основи права / Правоохоронні органи / Римське право / Сімейне право / Сімейне право України / Страхове право Росії / Судова бухгалтерія / Судова медицина / Судова етика / Судочинство / Митне право / Митне право Росії / Теорія держави і права / Теорія держави і права (шпаргалки) / Транспортне право / Трудове право Росії / Трудове право України / Кримінально-процесуальне право України / Кримінальне право (шпаргалки) / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Кримінальний процес (шпаргалки) / Фінансове право / Господарське право Росії / Господарське право України / Юридична психологія / Юридична етика
Головна → 
Право → 
Страхове право Росії
СТРАХОВЕ ПРАВО РОСІЇ
Гутковіч Е.М. СТРАХОВЕ ПРАВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС. Гірничо-Алтайськ: РІО ГАГУ 2008 2008
У роботі представлені навчально-методичні матеріали з дисципліни «Страхове право», в тому числі робоча програма, методичні вказівки студентам, зміст основних понять та інститутів страхового права, конспекти окремих лекцій, тести і завдання. Дисципліна «Страхове право» є дисципліною вузівського компонента для студентів очного відділення 5 курсу юридичного факультету за спеціальністю 030501 «Юриспруденція». Навчально-методичний комплекс спирається на сучасне законодавство, всі нормативні правові акти, що регулюють страхову діяльність і страхові правовідносини, наведені станом на 1 березня 2008 року. Основу УМК складають глосарій основних понять, конспекти окремих лекцій, ситуаційні задачі, засновані на прикладах із судової практики і тести для самостійної перевірки та закріплення отриманих знань.
Косарєв Юрій Олексійович КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ обшества У пореформений період. Москва - 1999р. 1999

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
доктора соціологічних наук. Спеціальність 22.00.04 - соціальна структура,
соціальні інститути та процеси.

© 2015-2021  osvita.batcave.net