Головна
Аграрне право / Адвокатура (шпаргалки) / Адміністративна деліктологія / Адміністративне право (шпаргалки) / Адміністративне право України / Банківське право / Цивільний процес / Цивільно-процесуальне право України / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право Росії / Житлове право України / Виборче право / Комерційне право / Конституційне право Росії / Конституційне право України / Криміналістика / Криміналістика (шпаргалки) / Кримінальна сексологія / Кримінологія / Муніципальне право Росії / Податкове право / Нотаріат / Охорона праці / Право Європейського союзу / Правознавство, основи права / Правоохоронні органи / Римське право / Сімейне право / Сімейне право України / Страхове право Росії / Судова бухгалтерія / Судова медицина / Судова етика / Судочинство / Митне право / Митне право Росії / Теорія держави і права / Теорія держави і права (шпаргалки) / Транспортне право / Трудове право Росії / Трудове право України / Кримінально-процесуальне право України / Кримінальне право (шпаргалки) / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Кримінальний процес (шпаргалки) / Фінансове право / Господарське право Росії / Господарське право України / Юридична психологія / Юридична етика
Головна → 
Право → 
Теорія держави і права
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
В.Л. Кудрявцев Актуальні проблеми вдосконалення законодавства, правозастосування та правових теорій в Росії і за кордоном: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2008 року): У 2 т. ТОМ 1: Секція Теорії та історії держави і права; Кримінально-правова секція / За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. В.Л. Кудрявцева 2008

В матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2008 року) представленої в двох томах, увійшли виступи понад 120 учасників з таких країн як Білорусь, Німеччина, Казахстан, Молдова, Росія Узбекистан, Україна.
У даний збірник - том перший увійшли матеріали двох секцій - «Теорії та історії держави і права» і «Кримінально-правова секція».
Збірник призначений для студентів, викладачів, аспірантів і всіх тих, хто цікавиться проблемами законодавства, правозастосування та правових теорій.

В.Л. Кудрявцев Актуальні проблеми вдосконалення законодавства, правозастосування та правових теорій в Росії і за кордоном: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2008 року): У 2 т. ТОМ 2: Державно-правова секція ; Цивільно-правова секція / За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. В.Л. Кудрявцева. Челябінськ: філія МПГУ м. Челябінську, ЮУПІ, 2008. 492с. 2008

В матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2008 року) представленої в двох томах, увійшли виступи понад 120 учасників з таких країн як Білорусь, Німеччина , Казахстан, Молдова, Росія, Узбекистан і Україна.
У даний збірник - том другий увійшли матеріали двох секцій - «Державно-правовий секції» і «Цивільно-правовий секції».
Збірник призначений для студентів, викладачів, аспірантів і всіх тих, хто цікавиться проблемами законодавства, правозастосування та правових теорій.

Есиков В.В Запитання правознавства: Збірник наукових праць юридичного факультету / За заг. ред. С.А. Есикова, В.В. Нікуліна; Тамбо. держ. техн. ун-т. Тамбов, 2005. Вип. 5. 132 с. 2005

У збірнику представлені роботи, складені за матеріалами викладачів, аспірантів та студентів-дослідників ТДТУ.
Статті відображають сучасний стан досліджень як у загальних питаннях юриспруденції, так і в
питаннях, пов'язаних з комп'ютерними злочину-
ми, інформатизацією правової діяльності і т.д.
Збірник розрахований на наукових працівників, правознавців, аспірантів і студентів юридичних спеціальностей.

Доржиев Ж.Б. Доржиев Ж.Б.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. Навчально-методичний посібник. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2005. - 345 с. 2005

Навчально-методичний посібник підготовлено на основі вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (з державними вимогами до мінімуму змісту та рівня підготовки випускника за спеціальністю 021100 - Юриспруденція) . Пропонований посібник містить короткий лекційний матеріал, плани семінарських занять, список основної та додаткової літератури і матеріал для контролю знань студентів, розподілених по блоках, в які об'єднані відповідні, логічно взаємопов'язані теми і тестовий матеріал до них.
Призначена для студентів юридичних та неюридичних спеціальностей. Може бути корисна для викладачів.

Анісімов, П. В., Лазарєв, В. М. Анісімов, П. В., Лазарєв, В. М. Метод правозахисного регулювання [Текст] : [монографія] / П. В. Анісімов, В. М. Лазарєв; МОУ «Волзький інститут економіки, педагогіки і права». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2005. - 202 с. 2005

У монографії розглядаються теоретичні проблеми передумов формування, сутності та дії методу правозахисного регулювання суспільних відносин. Наукова та практична актуальність досліджуваних проблемнапрямуюсвязана з прізнаніемі действіемв Росії прав людини. Робота являє собою однуіз первигх спроб загальнотеоретичного обгрунтування методу правозахисного регулювання.
Призначено для представників законодавчої влади федерального і регіонального рівнів, співробітників правоохоронних органів, викладачів, аспірантів, ад'юнктів, студентів, курсантів і слухачів юридичних навчальних закладів, які вивчають проблеми теорії держави і права.

Лазарєв, В. М., Федорова, В. Г. Лазарєв, В. М., Федорова, В. Г. Принцип правової рівності і юридична відповідальність (проблеми методології та теорії взаємозв'язку!) [Текст]: [монографія] / В.М. Лазарєв, В. Г. Федорова; МОУ «Волзький інститут економіки, педагогіки і права». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2005. - 132 с. 2005

Книга присвячена обгрунтуванню багатоаспектною і різнорівневої взаємозв'язку принципу правової рівності і юридичної відповідальності. Справжнє дослідження - перша монографічна робота, в якій зазначена проблематика аналізується на загальнотеоретичному рівні.
Автори прагнули показати, що в сучасному демократичному суспільстві юридична відповідальність повинна грунтуватися, поряд з іншими, і на принципі правової рівності.
Призначена для представників юридичної практики, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів.

В.Н. Чернишов Запитання правознавства: Збірник наукових праць юридичного факультету. Вип. 3 / За заг. ред. В.Н. Чернишова; Тамбо. держ. техн. ун-т. - Тамбов, 2004. - 92 с. 2004

У збірнику представлені роботи, складені за матеріалами викладачів, аспірантів та студентів-дослідників ТДТУ.
Статті відображають сучасний стан досліджень як у загальних питаннях юриспруденції, так і в питаннях, пов'язаних з комп'ютерними злочинами, інформатизацією правової діяльності і т.д.
Збірник розрахований на наукових працівників, правознавців, аспірантів і студентів юридичних спеціальностей.

Саблін Д.А. Саблін Д.А.Права людини: Навчальний посібник. - Оренбург: ОГУ, 2004. - 166 с. 2004

У навчальному посібнику розглянуто основи вчення про права людини, механізми реалізації та захисту прав людини в різних інстанціях і на різних етапах стосовно до різних країнам.
Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за програмою вищої професійної освіти за спеціальністю «Юриспруденція» як денний, так і заочної форм навчання.

Вопленко М.М. Вопленко М.М. Джерела і форми права: Учеб. посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 102 с. 2004

Навчальний посібник присвячено одному з центральних питань загальної теорії права - системі джерел, в яких виражається і закріплюється державна воля. Автор розглядає поняття і основні ознаки джерел права, пропонує їх оригінальну класифікацію, аналізує особливості джерел права, встановлених державою і санкціонованих ім. Особлива увага приділяється юридичній практиці в якості особливого і своєрідного джерела права.
Робота може бути корисною для студентів і аспірантів юридичного факультету, а також для всіх, хто цікавиться теоретичними проблемами юриспруденції.

Р.Л. Нікулін Р.Л. Нікулін Політика і право: Метод. рекомендації / Авт.-сост. Р.Л. Нікулін. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 16 с. 2004

Видання включає плани практичних занять з дисципліни «Політика і право», методичні рекомендації для самостійної підготовки до них, список рекомендованої літератури.
Призначено для студентів 4 курсу спеціальності «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» і 2 курсу спеціальності «Стандартизація і сертифікація».

Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права людини. Міжнародні та російські механізми защіти.-М.: Московська школа прав людини, 2003. - 560 с. 2003

У книзі розглядаються основні поняття теорії прав людини, дається загальний огляд міжнародних та внутрішньоросійських механізмів захисту прав людини. Висвітлюється діяльність договірних органів ООН, угоди Ради Європи, організація роботи та порядок звернення до Європейського Суду з прав людини, ОБСЄ, а також система захисту прав людини в Росії. Наводяться зразки заяв в міжнародні органи. Наведено нормативні акти РФ.
Книга адресована як окремим особам, що захищає свої права, так і неурядовим правозахисним організаціям. Вона може використовуватися також у вивченні та викладанні прав людини.

Рогова Т.А., Напреенко А.А. Рогова Т.А., Напреенко А.А.Лічность. Суспільство. Держава. Право: Навчальний посібник. - Самара: Изд-во «Самарський університет», 2003. 256 с. 2003

Навчальний посібник написаний відповідно до програми для вступників на юридичний факультет СамГУ в 2003 р. Воно складається з чотирьох розділів.
У I розділі досліджується зв'язок держави і права із суспільством і соціальною владою, розглядаються деякі найбільш поширені теорії походження держави і права, а також ознаки громадянського суспільства і правової держави.
Розділ дає уявлення про значення, структуру та зміст Конституції РФ як Основного закону держави, базису всього законодавства РФ.
Розділ містить основні відомості про право РФ, його системі, структурі, джерелах і реалізації.
IV розділ включає в себе основи окремих галузей російського права - ад-
міністратівного, цивільного, сімейного, трудового, кримінального, екологічного,
норми яких регулюють різні види суспільних відносин в РФ.
У додатках до посібника наводяться витяги з деяких нормативних актів і словничок деяких юридичних понять і термінів.
Призначено для слухачів підготовчих курсів і для всіх, хто готується до вступу на юридичний факультет СамГУ. Може бути використане для вивчення основ держави і права на неюридичних факультетах.

Фетюхін М.І. Фетюхін М.І. Права людини: Навчально-методичний посібник. - К.: Видавництво Волгоградського державного університету, 2003. - 188 с. 2003

Книга покликана дати студентам необхідний мінімум систематизованих знань основних сучасних проблем прав людини як найважливішої наукової галузі та навчальної дисципліни, розрахованої на викладання в системі освіти на університетському рівні.
Може служити інтересам не тільки студентської аудиторії, а й самого широкого кола читачів, які цікавляться сучасними проблемами прав людини.

Костенко М.А. Костенко М.А.Правоведеніе: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 33 с. 2003

Навчальний посібник «Правознавство» містить короткі теоретичні установки, що дозволяють освоїти курс в обсязі, відповідному Державному освітньому стандарту курсу «Правознавство».
Призначено для студентів неюридичних спеціальностей. Крім навчальних цілей, даний посібник може бути корисно всім бажаючим отримати початкові знання в галузі права.

Пронін А. А. Пронін А. А. Проблеми прав людини: Програма навчальної дісціпліни.-2-е вид., Перераб. і доп. - К.: Вид-во Урал. ун-ту, 2002. - 56 с. 2002

Тематика і структура курсу припускають аналіз як загальних проблем прав людини (теми 1 - 4), так і проблем в рамках окремих поколінь прав: соціально-економічних (теми 5 і 6), громадянські і політичні (теми 7 і 8) і колективних (теми 9 - 11).
Програма курсу схвалена Московської школою прав людини і експертною радою проекту Московського громадського наукового фонду «Нові інформаційно-педагогічні технології та вища освіта».
Для викладачів і студентів гуманітарних і юридичних вищих навчальних закладів та інститутів підвищення кваліфікації.

 С.Н.Егоров С.Н.Егоров Чи існує теорія права? Лекція, 2000  2002
 Скакун О.Ф. Теорія держави и права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.  2001

 У підручніку розглянуті питання співвідношення ДЕРЖАВНОЇ Влада і держави; громадянського суспільства і держава; форми, апарату и механізму держави. Дано Поняття соціальної правової держави. Виклад загальне вчення про демократію, систему прав людини й громадянина, їхні Гарантії, Механізм забезпечення. Найбільша увага пріділена харчуванням права - нормі права, Системі права и Системі законодавства, право-творчості та правозастосуванню, правовідносинам, Тлумачення права, законності та правопорядку, юрідічній відповідальності, механізму правового регулювання. Окрема глава Присвячую правовому статусу особини, народу, держави. Містіться характеристика основних тіпів правових систем світу: романо-германського, англо-американського, змішаного (скандінавської та латіноамеріканської груп), релігійно-традіціймого (мусульманський ї індуського, китайського та японського, африканський права).

 Єгоров С.Н. Єгоров С.Н. Аксіоматичні основи теорії права. - СПб.: Лексикон, 2001. - 272 с.  2001

 Книга Єгорова С.М. - Перша спроба викласти теорію права строго аксіоматично, даючи точні визначення використовуваних понять, чіткі і однозначні формулювання всіх необхідних первинних тверджень і витримуючи логічні вимоги при формулюванні висновків. Автор строго дотримується дедуктивного методу викладу. Визначивши на самому початку викладу, що в центрі викладається теорії стоїть людина, він послідовно будує ланцюжок: людина, сукупність людей - суспільство, що цементує співіснування людей у суспільстві середу - право; інструмент з організації співіснування людей у суспільстві - держава; інструкція по створенню та функціонуванню держави - правова система.
Автор на самому початку стверджує, що теорія права, аксіоматичні основи якої він викладає, не є єдино можливою. Різні галузі політичного простору, описаного ним у першому розділі, вимагають власних теорій права з іншої аксіоматичної системою.
Книга адресована вченим-правознавцям, викладачам і студентам юридичних інститутів і факультетів, а також усім тим, хто цікавиться питанням поліпшення організації

 Давидова М.Л. Давидова М.Л. Нормативно-правові приписи в Російському законодавстві: Навчальний посібник. - К.: Видавництво Волгоградського державного університету, 2001. - 92 с.  2001

 Посібник присвячений одній з складних і малодосліджених категорій загальної теорії права. Може бути використане при вивченні таких питань юриспруденції, як норма права, система права, система законодавства, юридична техніка.
Призначено викладачам, аспірантам, студентам, які цікавляться новітніми проблемами теорії права.

 Вопленко М.М. Вопленко М.М. Правосвідомість і правова культура: Навчальний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2000. - 52 с.  2000

 Навчальний посібник присвячено теорії правової свідомості та правової культури. У ньому розглядаються основні ознаки, структура, види і уровніправового свідомості, аналізуються його основні функції. Особлива увага приділяється поняттю і специфіці правосвідомості юриста, поняттю, видам іфункціям правової культури. Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичного факультету

 А.В. Поляков А.В. Поляков Російський правовий дискурс і ідея комунікації Навчальний посібник 2000  2000

 Виникнення теоретичних знань про право в Росії.

 А.Є. Балобанов Місцеві громади у місцевому самоврядуванні  2000

 Тема участі місцевих громад в місцевому самоврядуванні викликає значний інтерес у різних учасників роботи з формування системи місцевого самоврядування та муніципального розвитку. Без послідовного і повномасштабного залучення місцевих громад в реальне управління місцевим розвитком неможливо говорити про місцеве самоврядування та інститутах громадянського суспільства. Одночасно, в тому участі закладений значний потенціал муніципального розвитку, сьогодні задіяний явно недостатньо.
Сучасній практиці муніципального управління та розвитку бракує культуросообразность форм організації активності місцевих спільнот, а також форм взаємодії місцевих громад та органів муніципального управління. Досить звичайна картина, коли громадські організації, що діють на території одного муніципального освіти, не кооперуються один з одним, а, навпаки, конкурують, причому предметом конкуренції є муніципальний бюджет, і саме з цих позицій будується "діалог" між ними та органами муніципального управління. Відсутнє ясне розуміння природи місцевих громад, їх основних типів, динамічних характеристик, дуже обмежений набір інструментів, що дозволяють залучати місцеві спільноти в процеси муніципального управління, в розробку і реалізацію стратегій, політик, програм і проектів муніципального розвитку. Самі місцеві спільноти, зі свого боку, часто володіють лише дуже вузьким горизонтом, в якому вони в змозі розглядати питання муніципального розвитку. Цей горизонт замикається їх приватними проблемами і завданнями і не включає в себе ставлення до розвитку муніципального освіти в цілому, ні, тим більше, розвитку регіону.
Крім того, участь місцевих громад у самоврядуванні вимагає подолання багатьох стереотипів, що склалися і відносин у свідомості як муніципальних керуючих, так і представників місцевих громад. Перші звикли бачити в громадськості, в основному, прохачів і перешкоду, другий часто бачать в муніципальних управлінців, головним чином, ворогів, узурпаторів і корисливу бюрократію.
Сказане пояснює високий інтерес до навчальних програм і тренінгам, який виявляють представниками місцевих громад та організаціями, що сприяють цивільному розвитку. Аналогічний інтерес існує і з боку муніципальних керуючих, хоча тут він виражений менш чітко і, найчастіше, його поява і прояв вимагає попередньої роботи з працівниками органів муніципального управління.

 Чирков А.П. Чирков А.П. Відповідальність в системі права: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград, 1996. - 77 с.  1996

 Комплексно досліджується проблема юридичної відповідальності. На основі аналізу правомірної поведінки наведено аргументи на користь існування позитивної юридичної відповідальності. Розкривається механізм взаємозв'язків між ретроспективної і позитивної юридичної відповідальністю, чим обгрунтовується концепція правової відповідальності як єдиної цілісної категорії.
З позиції структурно-функціонального підходу доводиться, що інститут юридичної відповідальності є міжгалузевим комплексним утворенням в системі права.
Призначено для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, а також працівників правоохоронних органів.

© 2015-2021  osvita.batcave.net