Головна
Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
Главная → 
Право → 
Теория государства и права (шпаргалки)
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (ШПАРГАЛКИ)
  Шпаргалка по Теории государства и права на украинском языке. 2011 2011

В шпаргалках по Теории государства и права приведены ответы на 84 вопроса к экзамену по Теории государства и права.

Кудіна, Н. Демчук, О. Кузьмич Місцеве самоврядування: думка молоді К. «Молодіжна альтернатива»,2006. - 80 с. 2006

Видання стало можливим за сприяння Національного Фонду Підтримки Демократії (США)
Видання розраховане на студентів, викладачів, журналістів, представників органів державної влади, громадських організацій. Погляди, висловлені в публікаціях, є виключно позицією авторів.

О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка . - К.: МАУП,2004. - 144 с.: іл. - Бібліогр.: с. 135-141. 2004

Пропонований посібник має оригінальну структуру - складається з двох взаємопов'язаних частин: схем і визначень з теорії держави і права. Поданий у вигляді схем теоретичний матеріал сприятиме цілісному, логічно послідовному і системному його сприйняттю; розміщені після цього визначення розкривають зміст наведених схем.
Для студентів, викладачів і широкого загалу читачів, які цікавляться теорією держави і права.

© 2015-2021  osvita.batcave.net