Головна
Головна → 
Мовознавство → 
Методики навчання мов
ЗМІСТ:
Гальскова Н. Д., Нікітенко 3. Н.. Теорія і практика навчання іноземних мов. Початкова школа: Методичний посібник. - М.: Айріс-прес, 2004. - 240 с., 2004
Це посібник адресований вчителям іноземної мови, що працюють у початковій школі, студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації працівників освіти. У ньому розглянуто концепцію сучасного початкового навчання іноземної мови, показані її витоки і основні методичні категорії. Крім того, в книзі розкрито специфіку навчальної дисципліни «іноземна мова» у початковій школі, містяться рбзор найбільш поширених сьогодні курсів іноземної мови для початкової школи, а також опис «Європейської мовної портфеля» і технології роботи з ним.
Введення
Теоретичні основи навчання іноземних мов у початковій школі
Початковий етап навчання ІМ в Росії і за кордоном
Основні етапи раннього навчання іноземних мов в Росії
Психолого-фізіологічні чинники
Антропологічні фактори
Педагогічні фактори
Основні етапи раннього навчання іноземних мов у дитячих дошкільних установах і в початкових класах загальноосвітніх шкіл нашої країни
Зарубіжний досвід початкового навчання ІМ
Сучасна концепція початкової мовної освіти в Російської Федерації
Цінність початкової мовної освіти
Процес початкової мовної освіти
Результат початкової мовної освіти
Система початкової мовної освіти
Специфіка навчальної дисципліни ІЄ в початковій школі
ІМ як навчальний предмет у початковій школі
Мовні і мовні навички
Мовне вміння
Основні закономірності оволодіння молодшими школярами іноземних мов у навчальних умовах
Контрастивна гіпотеза
Гіпотеза « ідентичності »
Міжмовна гіпотеза
Основні фактори, що впливають на специфіку процесу оволодіння дітьми ІЄ в початковій школі
Психологічні особливості дітей 6 років, враховуються при навчанні ІМ
Психологічні особливості дітей 7-10 років, що враховуються при навчанні ІМ
Методичні основи навчання іноземних мов у початковій школі
Сучасна методика як наука і її комплексний характер
Лінгводидактика
Міжкультурна компетенція
Методичні категорії
Цілі і зміст навчання ІМ у початковій шкалою
Мета навчання ІЄ
1 КЛАС
Зміст навчання ІМ
Основні положення початкового навчання / вивчення ІЄ
Принципи навчання ІМ
При навчанні іноземної мови використовуються диференційований і інтегративний підходи.
При навчанні іноземної мови широко використовуються різні засоби наочності.
Сучасні методи навчання ІМ
Засоби навчання ІМ Програма: її зміст і функції
Підручник - основний засіб навчання / вивчення ІЄ
УМК з німецької мови (автори Н. П. Кам'янецька, Г. В. Яцковська)
Схема для аналізу та оцінки підручників для початкової школи
Додаткові засоби навчання
Оцінка і самооцінка діяльності мшдштс школярів при вивченні ІМ
Мовний Портфель як інструмент оцінки та самооцінки: його цілі і зміст
Дорогий друг!
Методики навчання мов:
  1. Артемов В. А.. Психологія навчання іноземним мовам. М., «Просвещение», 1969. 279 стр. - 1969
© 2015-2021  osvita.batcave.net