Головна
Главная → 
Экономика → 
Внешнеэкономическая деятельность
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Г. О. Анцелевич, В. О. Голубєва, Т. В. Злуніцина Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб. . Г. О. Анцелевич, В. О. Голубєва, Т. В. Злуніцина та ін; За заг. ред. О. Х. Юлдашева . - К.: МАУП,2005. - 272 с. 2005

У посібнику розглянуто основні теми курсу "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності", форми та методи зовнішньоекономічної торговельної діяльності, операції купівлі-продажу, посередницькі операції та ін. Навчальний посібник складається з трьох частин та десяти розділів, які охоплюють найважливіші питання, пов'язані зі здійсненням майнових відносин у зовнішньоекономічній сфері. Розглянуто теми, що орієнтують у загальних підходах до їх практичного використання (нормативні та інші джерела регулювання, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, загальні положення щодо зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та ін.), відповідальності в цій галузі та питання щодо міжнародно-правової регламентації міжнародних перевезень.
Для професійної підготовки спеціалістів, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, може використовуватися для навчання студентів та слухачів вищих навчальних закладів у сфері юриспруденції та міжнародних відносин.

© 2015-2021  osvita.batcave.net