Головна
Головна → 
Література → 
Зарубіжна література
Зарубіжна література
Л. Г. Андрєєв. Зарубіжна література XX століття: Учеб. для вуз Л Г. Андрєєв, А. В. Карельський, Н. С. Павлова та ін; Е ред. JI. Г. Андрєєв. 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Вища. п2004. - 559 с. 2004
У підручнику зроблена спроба узагальнити літературний процес XX століття аж до наших днів. Автори щ латають новий тип навчальної книги, що дає динамічну картину узлої моментів розвитку літератури зарубіжних країн. Основне внімаї зосереджено на темах, що переважають на іспитах і заліках.
В. М.Толмачев Зарубіжна література кінця XIX - початку XX століття: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. М. Толмачов, Г. К. Ко-сіков, А. Ю. Зінов'єва та ін; Під ред. В. М.Толмачева. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 496 с. 2003
У навчальному посібнику пропонується нове трактування історії зарубіжної літератури кінця XIX - початку XX століття. На основі художнього словника епохи дається типологія її основних літературних стилів (натуралізм, символізм, неоромантизм та ін.), яка співвідноситься з творчістю найбільших письменників рубежу століть. У додатку представлена докладна бібліографія, що включає твори російських письменників і мислителів про зарубіжної літератури та культури рубежу XIX-XX веков.Кніга може бути корисна аспірантам, викладачам середніх шкіл і коледжів.
І.І. МІНЦ Зарубіжна література про Жовтневу революцію за редакцією академіка І.І. МІНЦ ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК СРСР МОСКВА - 1961 1961
Зарубіжна література про історію Великої Жовтневої соціа-листической революції буквально невичерпна. З того самого моменту, коли радіо повідомило всьому світу прості і хвилюючі слова II з'їзду Рад про перехід всієї влади в руки робітників і селян, велика революція стала предметом вивчення в усьому світі. Чим більш відчутними виявлялися результати найбільшого соціального перевороту, чим успішніше розвивалося будівництво нового суспільства і все більше країн переходило під прапор соціалізму, тим ясніше ставало народам, що у витоків нездоланного руху людства до комунізму стоїть перша успішна пролетарська революція. Пропорційно зростанню цієї свідомості збільшувався потік літератури, присвячений історії Великої Жовтневої соціалістичної революції.
© 2015-2021  osvita.batcave.net